< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">北京电视台文艺频道召开暑期改版发布会,宣布推出由徐春妮主持的全新节目《春妮的周末时光》。春妮称新栏目形式独特,把家搬进了录影棚,明星以朋友做客的形式..."/>
关闭
首页  »  综艺  »  春妮的周末时光
春妮的周末时光评分:2.0备注:更新至20220702期
主演:
状态:
更新至20220702期
备注:
更新至20220702期
类型:
综艺
导演:
徐春妮
地区:
大陆
年份:
2017
TAG:
时间:
2019-02-15
立即播放
评分:
剧情介绍

电视剧《春妮的周末时光》是由导演徐春妮和主演团队的经典综艺节目。春妮的周末时光的剧情介绍:< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">< ="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 13px; text-indent: -39px;">北京电视台文艺频道召开暑期改版发布会,宣布推出由徐春妮主持的全新节目《春妮的周末时光》。春妮称新栏目形式独特,把家搬进了录影棚,明星以朋友做客的形式...

发表评论

加载中...